Tjänsten solelbilen är utvecklad av företaget GruppSol AB www.gruppsol.se och hjälper dig att räkna fram hur många solcellspaneler som det krävs för att täcka din årliga körsträcka med din elbil. Att investera i extra solcellspaneler till din fastighet som också täcker din årliga körsträcka är en mycket god investering med en payback tid på ca 2år!

Elbilarnas förbrukning är baserad på amerikanska EPA standarden som är kända för att vara mycket nära verklig körsträcka.

Den årliga medelkörsträckan för en bil i Sverige var under 2017 1211mil/år. Denna siffra finns också med i solelbilskalkylatorn.

På topplistan kan du se hur lång körsträcka varje elbilsmodell har på enbart 1st solcellspanel 300Watt. Inledningsvis har vi utgått från en 300Watt Canadian Solar standardpanel (1.6mx1m) men kommer längre fram lägga in många flera paneler med olika uteffekt och verkningsgrad.

Nya bilar kommer att läggas in kontinuerligt när EPA siffrorna blir offentliga.

GruppSol AB är ett innovativt företag inom solcellsbranschen som samlar ihop ett stort antal intresserade personer/fastigheter som tillsammans initierar köp av solceller, inverters och installationer till kraftigt rabatterade priser. GruppSol har en mycket stark produktportfölj till de som vill gå över till både solceller och elbil och ger er många fördelar jmf med äldre traditionella system av solceller.

I GruppSols Facebook sida finns det mycket information kring solceller och elbilar. Många av våra seminarium i ämnet “Solceller och elbilar” finns att ta del av via inspelade videos.

SIDAN SKYDDAS AV COPYRIGHT